Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri
Giriş
   
Language Selection
Ürünler
Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
Yataklama Elemanları
Statik Sızdırmazlık Elemanları
Özel Sızdırmazlık Elemanları
SmartSeal Hızlı Sızdırmazlık Çözümleri
  
/ Ürünler
Ürünler
Kastaş
No
Ürün
İsmi
Resim Kullanım
Bölgesi
 Malzeme  Kodu Çalışma
Basıncı

(max)bar
Çalışma
Sıcaklığı

(max) °C
Kayma Hızı
(max)-m/sn
K0 O’Ring Boğaz
Piston
NBR NB7001 63 -30/+105 0.5
K01 Packing Boğaz NBR
BEZLİ NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K03 Piston Packingi Piston BEZLİ NBR
POM
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K04 Boğaz
Packingi
Boğaz NBR
BEZLİ NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K05 Toz Keçesi Boğaz PU PU9401 -30/+100 1.0
K06 Toz Keçesi Boğaz NBR
PU
NB9001
PU9201
-30/+105
-30/+100
1.0
1.0
K07 (NBR) Saçlı
Toz Keçesi
Boğaz NBR
SAC
NB9001
FE9901
-30/+105 1.0
K07 (PU) Saçlı
Toz Keçesi
Boğaz PU
SAC
PU9201
FE9901
-30/+100 1.0
K09 Toz Keçesi Boğaz NBR
PU
NB9001
PU9201
-30/+105
-30/+100
1.0
1.0
K10 Nutring
Dudaklı
Toz Keçesi
Boğaz NBR NB9001 -30/+105 1.0
K11 Kazıyıcı
Toz Keçesi
Boğaz TPE TP5501 -40/+120 2.0
K12 Nutring
Dudaklı
Saçlı Toz
Keçesi
Boğaz PU
SAC
PU9501
FE9901
-30/+100 1.0
K14 V-Ringler NBR NB7001 0.3 -30/+105 Çevresel 12.0
K15 Piston
Keçesi
Piston NBR
PU
NB7001
PU9501
250 -30/+100 0.5
K16 Kompakt
Set
Piston NBR
BEZLİ NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K17 Piston
Keçesi
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K18 Kompakt
Set
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP7301
PM9901
400 -30/+105 0.5
K19 Ağır
Hizmet
Piston
Keçesi
Piston NBR
PTFE
POM
NB8001
PT6003
PM9901
400 -30/+105 1.50
K20 Kompakt
Set
Piston NBR
POM
NB8001
PM9901
150 -30/+105 0.5
K21 Piston
Boğaz
Nutringi
Piston
Boğaz
NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
FR200 Boğaz
Nutringi
Boğaz PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K22 Boğaz
Nutringi
Boğaz NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
XT200 Boğaz
Nutringi
Boğaz PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K23 Piston Nutringi Piston NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
K25 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR
SAC
NB7501
FE9901
16 -30/+105 1.0
K26 Piston
Keçesi
Piston NBR
SAC
YAY
NB9001
FE9901
CN9901
60 -30/+105 0.5
K27 Nutring
Dudaklı
Toz Keçesi
Boğaz NBR
PU
NB9001
PU9201
-30/+105
-30/+100
1.0
1.0
K29 Ön Basınç
Ringi
Boğaz PU
POM
PU9201
PM9901
400 -30/+100 0.5
K30 Pnömatik
Toz Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
SAC
NB7001
FE9901
16 -30/+105 1.0
K31 Ağır Hizmet Boğaz Keçesi Boğaz NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630 -30/+100 0.5
K32 Boğaz
Nutringi
Boğaz PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K33 Boğaz
Keçesi
Boğaz PU PU9401 400 -35/+110 0.5
K34 Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
BEZLİ NBR
TPE
POM
NB8001
FB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K35 Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K36 Piston
Boğaz
Keçesi
Piston
Boğaz
NBR
BEZLİ NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K37 Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
BEZLİ NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K38 Boğaz
Keçesi
Boğaz PU PU9401 400 -30/+100 0.5
K39 Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
BEZLİ NBR
NB8001 FB8001 250 -30/+105 0.5
K40 Piston Nutringi Piston PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K41 Piston
Keçesi
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K42 Kompakt
Set
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K43 Piston
Keçesi
Piston NBR
BEZLİ NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
500 -30/+105 0.5
K46 Kompakt
Set
Piston PU
POM
NBR
PU9201
PM9901
NB7001
400 -30/+105 0.5
K48 Piston
Keçesi
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.3
K49 Piston
Keçesi
Piston PU
NBR
PU6001
NB8001
400 -30/+100 0.5
K50 Pnömatik
Piston
Nutringi
Piston NBR
PU
NB8001
PU8502
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K51 Pnömatik
Toz Boğaz
Keçesi
Boğaz PU PU9201 16 -30/+80 1.0
K52 Pnömatik
Toz Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
PU
NB9001
PU9201
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K53 Pnömatik
Yastıklama
Keçesi
Boğaz NBR
PU
NB9001
PU9201
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K54 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K55 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR
ALUMİNYUM
NB7001
AL9901
12 -30/+105 1.0
K56 Pnömatik
Toz Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
TPE
NB8001
TP5501
16 -30/+105 1.0
K57 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR
ALUMİNYUM
NB7001
AL9901
12 -30/+105 1.0
K58 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston PU
POM
ALUMİNYUM
MIKNATIS
NBR
PU9201
PM9901
AL9901
MK9901
NB7001
12 -30/+80 1.0
K59 Pnömatik
Piston
Nutringi
Piston NBR
PU
NB8001
PU8502
12
16
-30/+105
-30/+80
1.0
1.0
K61 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR
POM
ALUMİNYUM
NB7001-NB8001
PM9901
AL9901
12 -30/+105 1.0
K62 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K63 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K64 Pnömatik
Toz Boğaz
Keçesi
Boğaz PU PU9201 16 -30/+80 1.0
K65 Pnömatik
Piston
Keçesi
Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0
K68 Boğaz
Yataklamaları
Boğaz POM PM9902 -40/+100 1.0
K69 Piston
Yataklamaları
Piston POM PM9902 -40/+100 1.0
K73 Piston
Boğaz
Yataklamaları
Piston
Boğaz
POLYESTER
RESIN
PR6501 -40/+120 1.0
K74 Boğaz
Yataklamaları
Boğaz POM PM9902 -30/+125 1.0
K75 Piston
Boğaz
Yataklamaları
Piston
Boğaz
Sentetik Fiber PTFE PH6501 -50/+100 0.8
K78 Piston
Boğaz
Yataklamaları
Piston
Boğaz
FENOLİK
ARAMİD
PH6504 -40/+200 1.0
K81 Destek
Ringi
Piston
Boğaz
TPE TP5501 500 -40/+120 1.0
K82 Flanş
Keçeleri
PU PU9401 600 -30/+100
K83 Kapak
Keçeleri
PU PU9401 600 -30/+100
K84 Kapak
Keçeleri
PU PU9401 600 -30/+100
K85 Statik Sızdırmazlık
Keçesi
PU PU9401 600 -35/+110
K86 Statik Sızdırmazlık
Keçesi
PU PU9201 500 -45/+100
K87 Rekor Bağlantı
Keçesi
NBR NB8501 -30/+105
K93 Toz Keçesi Boğaz PU PU9201 -40/+105 1.0
K94 Toz Keçesi Boğaz PU PU9401 -30/+100 1.0
K95 Piston
Boğaz
Nutringi
Piston
Boğaz
NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K96 Boğaz
Nutringi
Boğaz NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K98 Piston
Boğaz
Keçesi
Piston
Boğaz
NBR
PU
NB7001
PU9201
400 -30/+100 0.5
K101 Ters
Toz Keçesi
Piston PU PU9201 -40/+100 1.0
K102 Toz Keçesi Rod PU
SAC
PU9401
FE9901
-35/+110 1.0
K103 Nutring
Dudaklı
Toz Keçesi
Boğaz PU PU9201 -40/+100 1.0
K150 V Manşet Boğaz BEZLİ NBR FB8502 250 -30/+80 2.0
K151 Yüksek
Basınç
Sızdırmazlık
Elemanı Seti
Boğaz BEZLİ NBR
POM
PTFE
FB8502
PM9901
PT6005
400 -30/+80 2.0
K152 Düşük
Basınç
Sızdırmazlık
Elemanı Seti
Boğaz BEZLİ NBR FB8502 80 -30/+80 2.0
K153 Düşük
Basınç
Sızdırmazlık
Elemanı Seti
Boğaz BEZLİ NBR
POM
FB8502
PM9901
80 -30/+80 2.0
K501 Piston Keçesi Piston NBR
PA
NB7001
PA9904
500 -30/+105 1.0
K503 Kompakt
Set
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP7301
PM9901
400 -30/+105 0.5
K504 Kompakt Set Piston NBR
BEZLİ NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
500 -30/+105 0.5
K518 Kompakt
Set
Piston NBR
POM
TPE
NB8001
PM9905
TP7301
400 -30/+105 0.5
K701 Boğaz
Keçesi
Boğaz PTFE
PASLANMAZ
PT6005
CN9902
350 -150/+250 15.0
K702 Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
PTFE
NB7001
PT6003
300 -30/+105 5.0
Çevresel
K703 Toz Keçesi Boğaz NBR
PTFE
NB7001
PT6003
-30/+105 5.0
K704 Boğaz
Keçesi
Boğaz NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K705 Toz Keçesi Boğaz NBR
PTFE
NB7001
PT6003
-30/+105 5.0
K751 Piston
Keçesi
Piston PTFE
PASLANMAZ
PT6005
CN9902
350 -150/+250 15.0
K752 Piston
Keçesi
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
300 -30/+105 5.0
Çevresel
K753 Piston
Keçesi
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 2.0
K755 Piston
Keçesi
Piston NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K780 Çelik
Teflon
Burç
Boğaz PTFE
Gözenekli Bronz
Çelik Destek
Kalay Kaplama
-195/+280 2.0-5.0
K781 Bronz
Teflon
Burç
Boğaz Fiberli PTFE
Gözenekli Bronz
Bronz Destek
-195/+280 2.0-5.0
K782 Çelik
POM
Burç
Boğaz Fiberli POM
Gözenekli Bronz
Bronz Destek
Kalay yada Bakır Kaplama
-40/+110 2.0-5.0
KX X’Ring Boğaz
Piston
NBR NB7001 50 -30/+105 0.5
KBT Bronzlu
Teflon Bant
Yataklama
Piston
Boğaz
PTFE PT6003 -60/+200 15.0
KKT Karbonlu
Teflon Bant
Yataklama
Piston
Boğaz
PTFE PT6002 -60/+200 15.0
KPB Polyester Resin Bant Yataklama Piston
Boğaz
POLYESTER
RESIN
PR6501 -40/+120 1.0
 


Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş.


Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal
Şirket Profili
Ar-Ge
Üretim
Kalite Yönetimi
Satış ve Hizmetler
Kişisel Verilerin Korunması
Kurumsal Sorumluluk
Kariyer
Ürünler
Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
Yataklama Elemanları
Statik Sızdırmazlık Elemanları
Özel Sızdırmazlık Elemanları
SmartSeal Hızlı Sızdırmazlık Çözümleri
Sektörler
Tarım Makinaları
İş Makinaları
Hidrolik Presler
Mobil Hidrolik
Maden Ekipmanları
Demir-Çelik
Plastik Enjeksiyon Makinaları
Teknik Bilgiler
Hidrolik Teknik Bilgiler
Pnömatik Teknik Bilgiler
Yataklamalar
O-Ringler
Genel Montaj Bilgileri
Saklama Koşulları
Haberler
Haberler
Etkinlik ve Fuarlar
Download Merkezi
Videolar
Kastaş Zoom
Bülten
İletişim
Merkez
Kastas Europe GmbH
Şubeler
Yetkili Satıcılar
Ana Bayi
İletişim Formu
© All rights reserved 2022
Asersoft